Bouwplan

BOUWPLAN 2021-2025
Als school ben je verplicht om een schoolplan op te stellen waarin je beschrijft waar je de komende 4 jaar aan gaat werken. Passend bij onze visie hebben we dit document in plaats van schoolplan, ‘BOUWPLAN’ genoemd. In het Bouwplan kunt u lezen wat onze speerpunten en ambities zijn. (Door op de + knoppen te klikken in het bestand, volgt de uitleg.)

 

BOUWJAARPLAN 2023-2024
In het Bouwjaarplan 2023-2024 beschrijven we wat we komend schooljaar, per speerpunt, gaan doen/maken/ontwikkelen/verbeteren om onze ambities te behalen.