Veiligheidsplan


Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze stichting hebben we daarom een veiligheidsplan gemaakt. Hierin zijn protocollen en procedures vastgelegd.