Oudervereniging


Alle ouders/verzorgers van kinderen die op BR!CKS ingeschreven staan, kunnen zich aanmelden als lid van de Oudervereniging. Iedere nieuwe ouder krijgt de vraag of zij zich willen inschrijven bij de oudervereniging. De keuze om lid te worden is vrijwillig.

De oudervereniging zet zich in voor het belang van kinderen en hun ouders. De belangrijkste taak van de Oudervereniging ligt in het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit 11 leden, welke worden gekozen door jaarlijkse verkiezingen. De oudervereniging kaart tevens relevante zaken aan bij de directie en de MR. Dit alles in goede samenwerking met de leerkrachten. De oudervereniging informeert de ouders/verzorgers via de maandelijkse nieuwsbrief. 

Ouderbijdrage

Om met name de buitenschoolse activiteiten te kunnen bekostigen, betalen de leden van de oudervereniging een contributie.

De hoogte van deze contributie wordt ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor het schooljaar 2020/2021 geldt een vrijwillige bijdrage van €30,00 per kind (dit is exclusief de bijdrage van €65,00 voor het schoolkamp groep 8). Kinderen die tijdens het schooljaar instromen, betalen een evenredig deel.

Het geld wordt beheerd en besteed door het bestuur van de oudervereniging. Het wordt o.a. gebruikt voor het organiseren van de Sinterklaasviering, Kerstviering, Kinderboekenweek, Carnaval en allerlei andere (school)activiteiten.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging liggen ter inzage op school, afdeling administratie.

Contact

Hebt u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar bricks.ov@bestonderwijs.nl