Ons toekomstig onderwijs


 In 2019-2020 hebben we een visie gevormd over ons toekomstige onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de huidige schoolcultuur, de leerlingen, de ouders, de wijk, de omgeving en de mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen. Het ‘maakonderwijs’ zorgt hierbij voor de verbinding.
 
Download de PDF:
Toekomstvisie 2021-2025 'BR!CKS, daar maak je het'
 

Verbinden door te doen

Op BR!CKS maak je het… zowel figuurlijk als letterlijk. We stimuleren kinderen om zichzelf te vormen en laten ze dat vooral ontdekken door het creëren van concrete dingen en oplossingen (ingegeven door techniek). We laten ze dus écht DOEN! 
Dat ‘doen’ is ook wat ons verbindt met de buitenwereld. Met de wijk die zich kenmerkt door de huisvesting van arbeidsmigranten van verschillende komaf en het ondernemende karakter van de bewoners. En met de industrierijke en omgeving en de steeds meer internationaliserende regio die voorop loopt als het om technologische ontwikkelingen en innovatie gaat (Brainport).
  

Missie: gelukkige kinderen met een kansrijke toekomst

Op BR!CKS willen we elk kind laten inzien waar zijn of haar kansen liggen… nu en in de toekomst. Kinderen die kansen weten te benutten, zijn in staat om hun eigen pad te bewandelen en dicht bij zichzelf te blijven. De basis voor persoonlijk geluk!
 

Visie: geloven in elkaar

Kansen zien en benutten - ongeacht je achtergrond, cultuur of status - begint met geloven in jezelf.  Het is aan ouders en leerkrachten om dit geloof te voeden en kinderen zelfvertrouwen te geven door daar waar ze goed in zijn of daar waar ze blij van worden te vergroten. Door in school een ‘maakcultuur’ te creëren - waarbij ‘denken’ en ‘doen’ gelijkwaardig en uitwisselbaar zijn - brengen we leerlingen, ouders en leerkrachten meer bij elkaar en krijgen zij de mogelijkheid elkaar te versterken op dit vlak: geloven in elkaar!
 

Kernwaarden:

Intercultureel: aandacht en verdieping in andere culturen
Op BR!CKS leren we kinderen niet alleen op een respectvolle manier om te gaan met andere culturen, ook leren we van en verdiepen we ons in de eigen en andere culturen.

Internationaal georiënteerd: aansluiting bij globalisering 
Op BR!CKS ontwikkelen we kinderen die zich staande weten te houden in een internationaal en technologisch werkveld waar diverse talen, omgangsvormen en gewoonten samen komen.

Interactief: aan de slag met jezelf, de omgeving en met kennis
Op BR!CKS vinden we het belangrijk om al doende te leren en daarbij kennis en kunde vanuit meerdere kinderen gelijkwaardig bij elkaar te brengen en uit te wisselen.